Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 4 Kč na den ...>>více<<

Cena 4,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

POJIŠTĚNÍ FIRMY / PRO FIRMY / Pojištění finančních rizik / Finanční způsobilosti dopravce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Dopravci provozujícímu na základě koncese či licence vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t předepisuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného i prokázání finanční způsobilosti.

Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění bez nutnosti realizace konkurzů, exekucí, likvidačních řízení a bez ohledu na celkovou finanční situaci pojištěného či dlužníků a subdodavatelů pojištěného. Pojištění je sjednáváno bez povinnosti předkládat protizáruky a bez jakýchkoliv poplatků za zpracování a vyhotovování pojistných smluv.

 

  • Prokázání finanční způsobilosti
  • Rychlost a jednoduchost sjednání pojištění bez nutnosti předkládání protizáruk
  • Variabilní možnost sjednání
  • Flexibilitu uzavření pojistné smlouvy
  • Absenci poplatků za správu a vyhotovení pojistky (smlouvy o ručení)

Co je nutné prokázat

Každý podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti. Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit řádné zahájení a správu činnosti podniku.Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadateleFinanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy a prokazuje se příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. 

Možnosti prokázání

  • Pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám
  • Pojištění finanční způsobilosti – smlouvu o ručení

 

Smlouvou uzavřenou na kalendářní rok, smlouvou na hospodářský rok, nebo s automatickou prolongací (v případě smlouvy s automatickou prolongací je potřeba doložit každý rok doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy).

Více informací k prokázání finanční způsobilosti najdete na stránkách jednotlivých krajů


http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/doprava/FZD_dop.html

http://www.kr-vysocina.cz/financni-zpusobilosti-pro-rok-2015/d-4040528

http://www.kraj-jihocesky.cz/180/financni_zpusobilost_dopravcu.htm

http://www.kr-zlinsky.cz/financni-zpusobilost-cl-87.html

http://www.msk.cz/cz/doprava/financni-zpusobilost-40479/

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=203995&TypeID=2

Jak pokračovat?