Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojištění finančních rizik / Finanční způsobilosti dopravce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce 

Finanční způsobilost

  1. Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie. Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

  2. Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do nejpozději do 31. srpna daného roku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, kdy podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, a dopravní úřad postupuje podle ustanovení § 35b odst. 5 téhož zákona, tj. podává živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

 

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2022/C 381/04, který činí 1 euro = 24,527 Kč, pro rok 2023 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

  • 220 743,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
  • 122 635,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
  • 22 074,3 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB (2022/C 381/04, který činí 1 euro = 24,527 Kč pro rok 2023 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

  • 44 148,6 Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,
  • 22 074,3 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

K provozování silniční dopravy pro cizí potřeby dopravce žádá na každý kalendářní rok a dokládá se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.10. 2009 platného od 4. 12. 2011.


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE – smlouva na 12 měsíců aktuálního roku nebo potvrzení pojišťovny o platnosti smlouvy pro aktuální rok

POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI – smlouva od 1. 1. do 31. 12. aktuálního roku

 

Smlouvou uzavřenou na kalendářní rok, smlouvou na hospodářský rok, nebo s automatickou prolongací (v případě smlouvy s automatickou prolongací je potřeba doložit každý rok doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy).

Více informací k prokázání finanční způsobilosti najdete na stránkách jednotlivých krajů


http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/doprava/FZD_dop.html

http://www.kr-vysocina.cz/financni-zpusobilosti-pro-rok-2015/d-4040528

http://www.kr-zlinsky.cz/financni-zpusobilost-cl-87.html

https://www.jmk.cz/folder/310

https://www.msk.cz/cs/temata/doprava/financni-zpusobilost-974/

 

Jak pokračovat?