Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Majetkové pojištění firmy

Pojištění majetku

Podnikání není jednoduché. Ale snazší je s vědomím, že máte partnera, o kterého se můžete v případě nouze opřít. Díky našim bohatým zkušenostem s pojištěním podnikatelů můžeme i Vaší firmě nabídnout služby, které budou odpovídat Vašim potřebám, a vy se tak můžete v klidu věnovat rozvoji svého podnikání.

Kompletní pojištění v jedné smlouvě

Pojistit si majetek a případně odpovědnost je pro podnikatele nyní mnohem snazší. V rámci jedné smlouvy mohou uzavřít různé druhy pojištění a zabezpečit tak své podnikání proti celé řadě rizik. Ušetří tak čas a vyhnou se zbytečnému papírování. Uzavřít kvalitní pojistnou smlouvu se širokou pojistnou ochranou je pro podnikatele jednodušší, než byste řekli.

 

Jaké druhy pojištění nabízíme? Základní majetková pojištění:

Movitý majetek

 • Živelní pojištění
 • Krádež a loupež

Nemovitosti

 • Živelní pojištění
 • Krádež a loupež
 • Přerušení provozu

Speciální majetková pojištění:

Pojištění majetku - movitý majetek - živelní pojištění

Firemní majetek je pojištěn pro případ poškození nebo zničení:

 • Požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení

Krádež a loupež

 • Pojištění lze sjednat pro všechny movité věci i cennosti (včetně peněz) pro případ odcizení krádeží vloupáním a loupeží

Rozsah pojištění - pojištění movitého majetku (věcí) se vztahuje zejména na:

 • Stroje, zařízení, inventář
 • Zásoby
 • Cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách
 • Czí věci po právu užívané
 • Cizí věci převzaté
 • Náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí
 • Přepravované peníze a cennosti

Pojistné plnění v nových cenách

Pojištění se obvykle sjednává jako pojištění nové hodnoty, což znamená, že v případě poškození, zničení nebo odcizení věci vyplatíme náklady na její opravu nebo znovupořízení.

Poradenství

Poradíme Vám, jak zabezpečit majetek Vaší firmy před odcizením. Provedeme ocenění živelních rizik a navrhneme preventivní opatření.

Pojištění majetku - nemovitosti - živelní pojištění

Vztahuje se na poškození nebo zničení nemovitostí požárem:

 • Požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla.

Základní živelní pojištění lze rozšířit i o škody způsobené:

 • Povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí.

Rozsah pojištění

Pojištění nemovitého majetku (staveb) se vztahuje na:

 • Vyjmenované budovy a jiné stavby
 • Skla výloh a dveří
 • Markýzy, neonové trubice, světelné reklamy
 • Umělecko-řemeslná díla, pokud tvoří součást pojištěné stavby

 

Pojištění přerušení provozu

Pojištění zaručuje podnikům a podnikatelům náhradu finančních škod, které vznikly v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Týká se to zejména ušlého zisku, ušlého nájemného a dále stálých nákladů, které musí podnik vynakládat i v době, kdy je mimo provoz.

 

Pojištění elektronických zařízení

Toto pojištění je určeno zejména pro elektronická zařízení pro zpracování dat, elektronická zařízení lékařské a sdělovací techniky, rozhlasovou a televizní techniku, měřící, regulační a kontrolní techniku atd. Rozsah pojistné ochrany je u tohoto pojištění nejširší, zahrnuje jak pojištění živelních rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením apod.

 

Pojištění strojů a strojních zařízení

Pojistit je možné prakticky veškeré stroje a strojní zařízení proti poškození nebo zničení způsobeném:

 • Chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou
 • Přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem
 • Pádem nebo vniknutím cizího předmětu
 • Zkratem či jiným působením elektrického proudu
 • Selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
 • Nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí

 

Pojištění stavebních a zemědělských strojů

Tímto pojištěním je výhodné pojistit zejména pohyblivé stavební a zemědělské stroje a strojní zařízení jako jsou bagry, jeřáby, dozery, grejdry, skrejpry, rypadla, válce, vozíky, míchačky, stavební výtahy atd. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného stroje požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením skal nebo zemin, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem, úmyslným poškozením. Proti klasickému pojištění strojů a strojních zařízení nepokrývá škodu způsobenou vnitřní mechanickou poruchou.

 

Pojištění stavebních a montážních rizik

Pojištění pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:

 • Požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu
 • Záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy
 • Pádem pojištěné věci, nárazem
 • Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • Neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí

Pojišťovna může převzít i riziko vzniklé z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se stavebními nebo montážními pracemi na konkrétním staveništi uvedeném ve smlouvě.

 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je rozumné uzavřít pro případ, kdy třetí osobě vznikne škoda v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností. Pojišťovna v takovém případě projedná případ s poškozeným a odškodní jeho oprávněné nároky. Dojde-li ke sporu o náhradu škody, bude vystupovat na Vaší straně.

Jak pokračovat?