Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Majetkové pojištění firmy / Pojištění zasílatele

Odpovědost zasílatel

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou zasílatel způsobí příkazci (za předpokladu, že mezi nimi existuje právní vztah). Pokrývá škody na věci i na zdraví. Pojištění je určeno podnikatelům, kteří provozují zasílatelskou činnost na základě platného živnostenského oprávnění. Pojištění se též vztahuje na odpovědnost mezinárodního zasílatele při vystavování tzv. FIATA konosamentu (odpovědnost operátora multimodální přepravy).Výhody pojištění

Široká pojistná ochrana

V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu:

 • Na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví)
 • Na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci)

Územní platnost

Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele lze sjednat s územním rozsahem:

 • Česká republika 
 • Slovenská republika
 • Země bývalého SSSR
 • Evropa
 • Celý svět bez USA a Kanady
 • Celý svět

 

Druhy zasílatelů

Pojištění je určeno pro tzn. „pravé“ i „nepravé“ zasílatele.

"Pravý" zasílatel"Nepravý" zasílatel
 • Vystupuje ve smlouvě jako odesílatel
 • Od příkazce inkasuje jen zasílatelskou provizi bez dopravného
 • Dokladem o zasílatelské smlouvě pro pojišťovnu je zasílatelský příkaz
 • Vystupuje ve smlouvě jako dopravce a přebírá jeho odpovědnost
 • Od příkazce inkasuje zasílatelskou provizi a dopravné
 • Dokladem o zasílatelské smlouvě pro pojišťovnu je přepravní příkaz

V případě "nepravých" zasílatelů má pojišťovna právo následně uplatnit regres vůči dopravci, který reálně provedl přepravu zásilky.

Náklady na soudní spor

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod.

Volitelná připojištění

Z výluk uvedených v pojistných podmínkách lze připojistit škody:

 • Finanční (nezahrnuje smluvní pokuty, penále a odpovědnost za prodlení)
 • Na věcech užívaných pojištěným
 • Na věcech převzatých pojištěným
 • Náhradu nákladů na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vynaložených zdravotní pojišťovnou

Jak pokračovat?