Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojištění odpovědnosti firmy / Pojištění obecné odpovědnosti

Obecná odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu se sjednává pro případ, kdy podnikatel způsobí v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě škodu, kterou musí nahradit. Informovanost veřejnosti o možných nárocích v případě vzniku škody stále roste. Stejně tak stoupá i počet uplatňovaných nároků na odškodnění. Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přiháší řadu změn v obladti soukromého práva. Nový občanský zákoník výrazně rozšiřuje počet ustanovení, která se věnují povinnosti nahradit škodu či újmu.

Podnikání s jistotou

Podnikatelé si již uvědomují, že riziko vzniku odpovědnosti nemohou nikdy zcela odvrátit. Pojištění odpovědnosti jim dovoluje podnikat s jistotou, neboť je chrání jak před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti, tak i před neoprávněně uplatňovanými nároky.

Kdo by se měl pojistit?

Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno všem podnikatelům, od drobných živnostníků po velké společnosti. Pojistit se mohou taktéž nejrůznější nevydělečná zájmová sdružení, obce, města, sdružení vlastníků a dokonce i jednorázové akce jako výstavy, veletrhy, koncerty apod.

Široká pojistná ochrana

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti již v základním rozsahu poskytuje velmi široké krytí. Bez nutnosti připojištění kryje škody na věci (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (např. úrazem nebo nemocí).

Pokrývá škody

 • Způsobené provozní činností
 • Způsobené vadným výrobkem
 • Vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou)
 • Vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • Vzniklé na věcech zaměstnanců
 • Vniklou na zdraví žáků a učňů
 • Regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby)

Příklady škod krytých pojištěním odpovědnosti
Zákazník se zraní ve výrobní hale. Vadná elektrická konvice způsobí požár. Automobil je poškozen v hotelové garáži. Hostu v restauraci je odcizen kabát nebo se nakazí salmonelou. Kadeřnice zraní  zákazníka. Automechalik poškodí vozidlo zákazníka. 

Náklady na soudní spor

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit).

Dvojnásobný limit plnění

Plnění ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytováno až do výše dvojnásobku limitu sjednaného ve smlouvě.

Volitelná pojištění

Prostřednictvím připojištění mohou podnikatelé rozsah pojištění odpovědnosti rozšířit například o:

 • Škody vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci (finanční škody)
 • Škody způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy a erozí a škody vzniklé v důsledku poddolování
 • Škody na věcech užívaných pojištěným
 • Škody na věcech převzatých pojištěným, pokud jsou předmětem jeho závazku
 • Náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Jak pokračovat?