Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojištění odpovědnosti firmy / Pojištění odpovědnosti poskytovatele péče v dětské

Pojištění odpovědnosti poskytovatele péče v dětské skupině

Dne 1. 10. 2021 nabyla účinnosti novela 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, která upravuje podmínky pro poskytování péče v dětské skupině vč. povinného pojištění odpovědnosti.

Péče o dítě v dětské skupině

 

 • Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky
 • Max. kapacita 24 dětí
 • O děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let
 • Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte

Poskytovatelem služby může být

 

 • Zaměstnavatel
 • Územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená právnická osoba
 • Obecně prospěšná společnost
 • Ústav
 • Nadace, nadační fond
 • Spolek
 • Vysoká škola
 • veřejná výzkumná instituce
 • právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech
 • pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.


Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů.
O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Ta může být i sama poskytovatelem. Od 1. 7. 2022 budou účinné i další podmínky v oblasti odborné způsobilosti pečujících osob.
Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: Toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině.

Jak pokračovat?