Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojištění odpovědnosti firmy / Pojištění odpovědnosti členů orgánů D&O

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnost a pojištění odpovědnosti managementu firmy

Pojištění odpovědnosti managementu nazývané též "D&O" pojištění chrání všechny členy statutárních orgánů nebo managementu středních a menších společností a poskytuje pojistnou ochranu.

Toto pojištění kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce jednatele.

Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

Výhody a rozsah pojištění

 • Podpora ochoty podstupovat náročná rozhodnutí v dynamickém prostředí
 • Finanční jistoty společnosti před následky jednání členů statutárních orgánů
 • Ochrana zájmů akcionářů, věřitelů atd.
 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými nároky
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit újmu
 • Právní pomoc při řešení pojistné události

Pojistitel zpravidla hradí přímou finanční škodu a náklady nutné k právní ochraně před vzneseným nárokem na náhradu škody a to do výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě. Pojištění je spjato s výkonem dané funkce a doba trvání pojištění se obvykle sjednává na dobu určitou 1 roku. 

 

Orientační cena pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku ( D&O)
Limit pojistného plnění 1 mil. Kč 3 mil. Kč 5 mil. Kč 10 mil. Kč 20 mil. Kč
obrat do 125 000 000 Kč 4 794 Kč 8 876 Kč 11 875 Kč 16 796 Kč 23.100 Kč

Doplňkové informace

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené, mohou být negativní důsledky jejich rozhodnutí značné. Navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce).

V základním rozsahu pojistné ochrany je zahrnuto:

 • Újma způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti;
 • Náklady na právní ochranu;
 • Náklady na šetření;
 • Náklady na očištění jména;
 • Pokuty a penále;
 • Náhrada ztráty za účast na soudním jednání;
 • Náklady na extradiční řízení;
 • Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
 • Náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
 • Náklady na peněžitou záruku v soudním řízení;
 • Náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
 • Náklady na psychologickou pomoc;
 • Náklady v neodkladných případech;
 • Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu;
 • Náklady na předcházení nároku;
 • Dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti;
 • Ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích;
 • Vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích;
 • Pojištění dceřiných společností;
 • Dodatečná lhůta pro uplatnění nároku v délce 24 měsíců;
 • Dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce;
 • Újmy způsobné majoritnímu akcionáři (vlastníkovi).

Pojištěnými jsou:

 • Členové orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu)
 • Zaměstnanci společnosti v kontrolní nebo řídicí funkci
 • Dědici, zákonní zástupci a právní nástupci
 • Manželé
 • Vlivná osoba dle § 71 zákona o obchodních korporacích

Příběh o jednom nesprávném rozhodnutí

Už několik plet pracuji v jedné výrobní společnosti jako finanční ředitel a člen představenstva. Svou práci jsem vykonával vždy svědomitě, což mi v předchozích letech zajistilo kariérní postup. Ještě nikdy jsem však nezažil situaci, kdy bych řídil společnost po finanční stránce v době krize, a tak se stalo, že jedním nesprávným rozhodnutím přišla společnost o část svých příjmů. Naštěstí jsem si byl předem vědom toho, že nikdo není neomylný, obzvlášť při tak velké míře odpovědnosti, jakou na sebe jako finanční ředitel a člen představenstva bere, a sjednal jsem si pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti. Pojišťovna mi pak pomohla s náhradou škody i s náklady na právní ochranu.

 

Jak pokračovat?