Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojistné produkty podle druhu

Pojistné produkty pro podnikatele podle druhu

 • Pojištění majetku
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění přepravovaného nákladu
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění říčních a námořních lodí, letadel a drážních vozidel
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění úvěru
 • Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
 • Zemědělské pojištění
 • Pojištění leasingových splátek
 • Povinně smluvní pojištění odpovědnosti
 • Pojištění finančních rizik
 • Advokáta (85/1996 Sb.)
 • Auditora (93/2009 Sb.)
 • Autorizované osoby (22/1997 Sb.)
 • Autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (360/1992 Sb.)
 • Autorizovaného inspektora (183/2006 Sb.)
 • Členů sociálního družstva (90/2012 Sb.)
 • Daňového poradce (523/1992 Sb.)
 • Dražebníka (26/2000 Sb.)
 • Energetického auditora (406/2000 Sb.)
 • Exekutora (120/2001 Sb.)
 • Hostující osoby při výkonu zdravotnického povolání (95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.)
 • Insolvenčního správce (182/2006 Sb. a 312/2006 Sb.)
 • Lékaře, stomatologa a lékárníka (220/1991 Sb.)
 • Koncesionáře a poskytovatele evropské služby elektronického mýtného (13/1997 Sb.)
 • Likvidační správce (292/2013 Sb.)
 • Notáře (358/1992 Sb.)
 • Oceňovatele majetku (455/1991 Sb.)
 • Oprávněné osoby (158/2000 Sb.)
 • Osoby pověřené výkonem soc. právní ochrany dětí (359/1999 Sb.)
 • Oznámeného subjektu (206/2015 Sb.)
 • Patentového zástupce (417/2004 Sb.)
 • Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (159/1999 Sb.)
 • Pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (38/2004 Sb.)
 • Poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.)
 • Poskytovatele služeb podle zákona o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
 • Poskytovatele zdravotních služeb (372/2011 Sb.)
 • Provozovatele drážní dopravy (266/1994 Sb.)
 • Provozovatele námořního plavidla (61/2000 Sb.)
 • Provozovatele skládky (185/2001 Sb.)
 • Provozovatele vojenského letadla (219/1999 Sb.)
 • Při výkonu práva myslivosti (449/2001 Sb.)
 • Rekvalifikačního zařízení (435/2004 Sb.)
 • Výrobce nebo provozovatele technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz a výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz (56/2001 Sb.)
 • Vzniklé v důsledku závažné havárie (59/2006 Sb.)
 • Zadavatele klinické zkoušky (268/2014 Sb.)
 • Zařízení nebo střediska (109/2002 Sb.)
 • Zkoušejícího a zadavatele klinického hodnocení léčivých přípravků (378/2007 Sb.)
 • Z provozu jaderných zařízení (18/1997 Sb.)
 • Z provozu letadla a poskytování letové prov. služby (49/1997 Sb.)
 • Z provozu plavidla (z. č. 114/1995 Sb.; vyhl. č. 223/1995 Sb.)
 • Z provozu vozidla (168/1999 Sb.)
 • Poskytovatel specifických zdravotních služeb (373/2011 Sb.)
 • Seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností (248/2000 Sb.)
 • Správce zajištěného majetku (279/2003 Sb.)
 • Veřejného zadavatele (232/2012 Sb.)
 • Notifikované osoby (54/2015 Sb.)
 • Zákonné pojištění
 • Zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (z. č. 65/1965 Sb., zákoník práce)
 • Finanční zajištění nápravy ekologické újmy (167/2008 Sb.)
 • Pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku (159/1999 Sb.)
 • Pojištění vozidel
 • Flotilové pojištění
 • Havarijní pojištění
 • Povinné ručení
 • Asistenční služby
 • Pojištění všeobecné odpovědnosti
 • Členů statutárních orgánů a managementu
 • Dopravce (i pro zahraniční přepravu)
 • Za škody způsobené na životním prostředí
 • Podnikatelských subjektů (společností, samostatně podnikajících fyzických osob)
 • Měst a obcí
 • Zemědělských organizací
 • Provozovatele zdravotnického zařízení
 • Zdravotnickým zařízením při ověřování nových medicínských poznatků na člověku
 • Soudních znalců a odhadců
 • Tlumočníků a překladatelů
 • Účetních
 • Jiných než vyjmenovaných svobodných povolání
 • Ekonomické povahy
 • Při výkonu projektové činnosti ve výstavbě
 • Zeměměřičských inženýrů
 • Za škody způsobené vadným výrobkem
 • Zasílatelem (speditérem)
 • Zprostředkovateli
 • Rozhodci při řešení kolektivních sporů
 • Rozhodci při rozhodování majetkových sporů
 • Pojištění lesů
 • Pojištění veletrhů a výstav
 • Pojištění záruky v důsledku úpadku agentur práce
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění záruky za spotřební daně

 

Máte zájem o některé z uvedených druhů pojištění?

Jak pokračovat?