Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojistné produkty podle druhu / Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Dnes a denně dochází na stavbách k událostem, které mohou zapříčinit vznik nemalých škod. Není také divu, vždyť stavební aktivity patří mezi náročné a rizikové činnosti. Sami dobře víte, že je dobré stavět na pevných základech. Nenechávejte proto věci náhodě a nedopusťte, aby se vaše firma složila jako domeček z karet. Využijte komplexního pojistného programu pro stavební firmy, který obsahuje následující pojištění:

 • Rámcová pojistná smlouva na pojištění stavebně montážních rizik
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti

Rámcová pojistná smlouva na pojištění stavebně montážních rizik

Všechny Vámi realizované stavební nebo rekonstrukční zakázky během roku lze nyní pojistit v jednoduché rámcové smlouvě. Mezi hlavní výhody této smlouvy patří: výše krytí a výpočet pojistného vycházející z ročního obratu firmy (objemu zakázek), jednotlivé zakázky není nutné nahlašovat, v případě překročení předpokládaného objemu zakázek je pojistné doúčtováno až na konci roku, zvýšení bonity Vaší firmy v očích potenciálních klientů.

Pojištění stavebních a montážních rizik kryje:

 • Živelní škody - např. požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, záplavu, povodeň, pády stromů nebo stožárů, vodovodní škody apod.
 • Provozní škody - např. poškození nebo zničení budovaného díla nárazy, pády předmětů, jeřábů, zdvíhaných břemen, nedbalostí pracovníků či úmyslným poškozením, škody v
 • Důsledku vadně provedené práce
 • Odcizení
 • Škody na stavebních nebo jiných strojích používaných na staveništi - bagry, jeřáby, grejdry, rypadla, výtahy..., a to jak vlastních, tak i zapůjčených.
 • Škody na okolním majetku
 • Škody způsobené přepravou po staveništi
 • Škody způsobené během záručních oprav
 • Škody na skladovaném materiálu na staveništi

Pojištění majetku

Majetek jako jsou budovy, kanceláře, sklady, dílny, vybavení nemovitostí, sklady materiálu, stroje, přístroje, nářadí, zařízení staveniště (stavební buňky, instalované lešení), materiál na stavbě, věci v motorových vozidlech lze v jedné pojistné smlouvě chránit proti:

 • Živelním škodám
 • Odcizení
 • Mechanickým poškozením strojů
 • Vnitřním poruchám strojů
 • All riskové poškození elektroniky

Pojištění odpovědnosti

V souvislosti se stavební činností, rekonstrukcí nebo činností strojů velmi často dochází i ke škodám způsobeným třetím osobám. Pojištění kryje i rizika vyplývající z odpovědnosti za škodu. Nejde jen o náhradu škody způsobené někomu jinému, také v případném soudním procesu pojišťovna vystupuje na vaší straně a neoprávněné nároky třetích stran odmítne. Pojištění odpovědnosti stavební firmy pokrývá škody:

 • Poškození sousedních nemovitostí a majetku
 • Způsobené pádem lešení, pracovního náčiní atd.
 • Na zdraví a majetku třetích osob

Výhody pojistného programu pro malé a střední firmy

 • Komplexní krytí rizik stavební firmy
 • Veškerá stavební činnost je pojištěna jednoduchou pojistnou smlouvou pouze na základě odhadu ročního objemu zakázek
 • Pojištění vlastního majetku a odpovědnosti na dobu neurčitou

Jak pokračovat?