Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojistné produkty podle druhu / Pojištění obcí a měst

Pojištění měst a obcí

Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl řadu změn, které ovlivňují nejen soukromý život každého z nás, ale mají dopad i do fungování měst a obcí. Změny se nevyhnuly ani oblasti pojištění, ve které došlo k úpravám zejména v pojištění odpovědnosti.


  Jaký by měl být standardní rozsah pojištění odpovědnosti obce?

Pojištění by mělo obec chránit především pro případ povinnosti nahradit:

 

 • Škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Škodu na majetku třetích osob
 • Následné finanční škody
 • Porušení povinnosti vyplývající zejména ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Škoda vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti
 • Škoda či újma způsobená provozováním podnikatlské činnosti (např. škody způsobené provozováním vodovodů a kanalizace)
 • Škoda způsobená osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • Škoda způsobená obcí jako zřizovatelem městské policie
 • Škoda vzniklé na odložených věcech zaměstnanců
 • Škoda způsobená při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • Odpovědnost obce jako zřizovatele sboru dobrovolných hasičů
 • Odpovědnost správce komunikace včetně rizika správy nemovitosti
 • Odpovědnost poskytovale sociální péče
 • Pojištění čistých finančních škod
 • Pojištění regresů nemocenské, zdravotní pojišťovny
 • Pojištění povinnosti nahradil škodu na věcech užívaných (např. věci na leasing, pronajaté věci)
 • Pojištění škod na užívané nemovitosti např. na základě nájemní smlouvy nebo smlovy o pachtu
 • V poslední době vzrostl zájem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou (primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva.
 • Uložení sankce nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci
 • Škoda vzniklá ze závazkových vztahů
 • Škoda vzniklá obci v důsledku pochybení starosty
 • Dnes je již samozřejmostí připojištění dalších subjektů do pojistné smlouvy obce (např. školy, školky, divadla, sportovní areály, psí útulky, čističky vod a další)
 • Pojištění křížové odpovědnosti, tj. pojištění vzájemných škod mezi pojištěnými jednou pojistnou smlouvou
 • Pojištění majetku obce, města

 

Jak pokračovat?