Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / Pojištění pro firmy / Pojistné produkty podle druhu / Pojištění zemědělství a lesů / Pojištění lesů

Pojištění lesů

Pro majitele lesů představují požáry značné riziko. V krátkém okamžiku mohou přijít o hodnotu, jejímuž vytvoření věnovali celá desetiletí. Důsledky takové katastrofy je však možné omezit pojištěním.

Co lze pojistit?

  • Lesní porosty pro případ poškození nebo zničení požárem
  • Lesní školky pro případ poškození nebo zničení požárem nebo krupobitím (pojistnou ochranu je možné rozšířit o škody způsobené vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy)

Pojistná ochrana

Pro zabezpečení plnohodnotné náhrady v případě požáru je nezbytné sjednat pro jednotlivé pojištěné lesní porosty odpovídající pojistnou ochranu. Někdy může být cílem pouze pokrytí nákladů, které by bylo nutné vynaložit na znovuzalesnění po lesním požáru. V takovém případě, který však lze doporučit pouze u mladých kultur, je možné zvolit pojistnou částku odpovídající těmto nákladům.

Pojistné

Výše pojistného závisí kromě dohodnutých pojistných částek a rozlohy pojištěného lesa i na míře rizika požáru s ohledem na dřevinnou skladbu, charakter lesa apod., neboť riziko požáru není všude stejné. Základem pro výpočet pojistného i výši případné náhrady je sjednaná pojistná částka pro postižený pojištěný lesní porost.

Jak pokračovat?